Druhý pejsek, k nám přišel v čase 3:30 a vážil 294g. Připadlo mu jméno Cllemens, ve významu vlídný a laskavý. Zbarvením bílý, s modro-plavým pláštěm.